Mgr. Kristína Dubeňová

učiteľka odborných predmetov

dubenova@ssusnitra.sk

čítať ďalej...

Mgr. Ján Huňady, PhD.

učiteľ odborných predmetov

hunady@design-atelier.sk

Mgr. Ján Huňady, PhD., (1966) ukončil doktorandské štúdium v roku 2019 prácou
venovanou problematike typografie vo verejnom priestore na Katedre masmediálnej
komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

čítať ďalej...