Mgr. Kristína Dubeňová

učiteľka odborných predmetov

dubenova@ssusnitra.sk

čítať ďalej...

Mgr. art. Adam Motýľ

učiteľ odborných predmetov

e-mail: motyl@ssusnitra.sk

čítať ďalej...