Mgr. Dušan Servátka

email: dservatka@gmail.com
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

čítať ďalej...

Mgr. Jana Márkus

učiteľka odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov

markus@ssunitra.sk

čítať ďalej...

Mgr.art. Mária Šrámeková

učiteľka odborných predmetov

sramekova@ssusnitra.sk

čítať ďalej...

Mgr.art. Henrich Krutý

učiteľ odborných predmetov

kruty@ssusnitra.sk

čítať ďalej...