Akad. mal. Jozef Dobiš

riaditeľ školy
e-mail: info@ssusnitra.sk

čítať ďalej...

Ing. Dana Dovalová

zástupkyňa riaditela školy
e-mail: dovalova@ssusnitra.sk

učiteľ odborných predmetov

čítať ďalej...

Mgr. Eduard Sádovský, PhD.

zástupca riaditeľa školy
sadovsky@ssusnitra.sk

čítať ďalej...

Mgr. Žofia Majerská

majerska@ssusnitra.sk

vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

čítať ďalej...

Mgr. Barbora Lipová

vedúca PK odborných predmetov
email: lipovaa.barbora@gmail.com

čítať ďalej...