Region 2019

Aj tento rok sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v Plzni. Návštevu v susednom štáte sme využili aj na rôzne kultúrne zastavenia v Prahe.

Umiestnenie 4. miesto Plagát (Prievalská, Pavlíková)

čítať ďalej...

Malinová škola

Pozrite si naše reklamné video

čítať ďalej...

Vianočný turnaj 2018

Každoročný vianočný turnaj, tentokrát aj s novým tímom bohoslovcov.

čítať ďalej...

Imatrtikulácie 2018

Pár záberov z prijímania prvákov do cechu študentov strednej školy.

čítať ďalej...

Trienále plagátu

Študenti SSUŠD na exkurzii navštívili výročný desiaty ročník súťaže aktuálneho svetového plagátu Trienále plagátu Trnava (TPT). TPT je v Trnave usporadúvaná od roku 1991. Jedná sa o svetovo rešpektované podujatie a je najväčším svojho druhu na Slovensku.

čítať ďalej...