Propagačné výtvarníctvo

Odbor propagačné výtvarníctvo je zameraný na zvládnutie umeleckého prejavu v plošnom zobrazení s akcentom na maľbu a v priestorom na objekty a inštalácie.  Zároveň sa študenti realizujú aj v oblasti reklamy a propagácie.
Kreativita výtvarného prejavu v rámci technických a technologických postupov je v priebehu štúdia prioritou.
Absolvent sa uplatní v ateliéroch dizajnu, v oblasti reklamy a v ostatných odvetviach s výtvarným zameraním. Zároveň je pripravený ďalší rozvoj na vysokých školách s umeleckým smerovaním.

1-propagacni-vytvarnici3_resize

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory | Značky: ,