Projekt: Zrkadlo k praxi

Zapojili sme sa do projektu Zrkadlo k praxi.
Projekt zastrešuje www.esf.gov.sk a Sprostredkovateľský orgán (SO)
www.minedu.gov.sk

Publikované: | Kategória: Projekty