Venujem sa cirkevným dejinám, posvätnej liturgii a liturgickej hudbe.

Obľúbený umelec: Giuseppe Liberto
Obľúbené jedlo: talianska pizza
Obľúbená pieseň: Adeste, fideles
Obľúbený citát: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť.“ (Kaz 3, 1 – 2a)