Vyučujem anglický jazyk, občiansku náuku a dejepis.

Obľúbený umelec: Sting
Obľúbené jedlo: lasagne
Obľúbený citát: „Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok.“ Marcus Aurelius