Rada cestujem, spoznávam historické pamiatky a umelecke diela. Pri zahraničných cestách je angličtina veľmi užitočná. Často navštevujem divadelné predstavenie a koncerty klasickej hudby.

Obľúbený umelec: Jozef Bednárik
Obľúbené jedlo: všetko, čo je chutné
Obľúbená pieseň: C. Dion – My heart will go on
Obľúbený citát: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ A. Einstein