Obľúbený umelec: Jules Verne
Obľúbené jedlo: plavečská kapusta
Obľúbená pieseň: Balada o poľných vtákoch, M. Žbirka
Obľúbený citát: „Never všetkému, čo si myslíš.“