Venujem sa voľnej maliarskej tvorbe a reštaurovaniu. Vediem výtvarné kurzy pre verejnosť. V mojej tvorbe sa odráža záujem o fenomén priestoru a času.