Aktívne sa venujem sa štúdiu ekonomiky a manažmentu na doktorandskom stupni štúdia so zameraním na udržateľnosť a zároveň výučbe odborných ekonomických predmetov.

Obľúbený umelec: Pieter Bruegel the Elder
Obľúbené jedlo: Spaghetti Carbonara
Obľúbená pieseň: Toto – Africa
Obľúbený citát: „Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago.“ Dionysius Cato