Zápis prijatých uchádzačov

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 7.4.2016 (štvrtok) od 9,00 do 14,30 hod. Na zápis si prineste zápisný lístok, ktorý vydá žiakovi základná škola. Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne u výchovného poradcu na ZŠ.