Zahájenie školského roka

Zahájenie školského roku bude dňa 2.9.2021 o 9:00. Prváci sa stretávajú pred školou, pri soche Pribinu na Pribinovom námestí. Tam si ich vyzdvihnú triedni učitelia. Vyššie ročníky sa stretávajú v budove školy.

Každý študent musí mať so sebou vytlačené a zákonným zástupcom podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

Prosíme rodičov študentov prvého ročníka, aby svojim deťom dopredu nekupovali žiadne materiálové vybavenie. Všetky potrebné informácie sa študenti dozvedia v škole.