Výsledky PS

Výsledky prijímacích talentových skúšok budú oznámené  osobne v miestnosti č. 309 a č. 303 dňa  27.3.2017 o 14.30 hod.