Výsledky prijímacích skúšok a informácie pre neúspešných uchádzačov.

Boli zverejnené výsledky prijímacích skúšok, pozrieť si ich môžete na: https://bit.ly/3emFtTT

INFORMÁCIA PRE NEÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV Z TALENTOVIEK Každému uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil talentoviek príde poštou oficiálne rozhodnutie, na základe neho sa môže odvolať voči rozhodnutiu. Všetky informácie ako postupovať (ako napísať odvolanie, termíny) nájdete napísané v rozhodnutí.
Prosíme odvolania posielajte poštou a až na základe doručeného rozhodnutia. Ďakujeme