Úradné hodiny počas letných prázdnin 23.-27. augusta a 2.septembra