Termín konania prijímacích skúšok: 6.4.2018

Kritéria prijímacieho konania 2018/2019