Skrátené vyučovanie

V súvislosti s opatreniami ochorenia COVID19 budú skrátené vyučovacie hodiny na 35 minút od 17.9.2020 do odvolania, obedňajšia prestávka bude po 5. vyučovacej hodine (pri preberaní obedov prosíme o dodržiavanie odstupov). Ďakujeme.

1.h. 8:15 – 8:50
2.h. 8:55 – 9:30
3.h. 9:35 – 10:10
4.h. 10:15 – 10:50
5.h. 10:55 – 11:30
6.h. 12:00 – 12:35
7.h. 12:40 – 13:15
8.h. 13:20 – 13:55
9.h. 14:00 – 14:35
10.h. 14:40 – 15:15