Skrátené vyučovanie 16.12.2015

Dňa 16.12.2015 (streda) končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou, t.j. o 12:25