S hlbokým zármutkom

Vám oznamujeme, že nás náhle opustil priateľ, pedagóg, kolega a zakladateľ školy PaedDr. Stanislav Krošlák, PhD.
Omša za zosnulého bude v kostole v Kovarciach o 15.00 a pohreb o 16.00 v utorok 16.6.2020