RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 24. 11. 2017

Riaditeľ Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Škultétyho 1, Nitra podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 24. 11. 2017 (piatok) z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie.