RIADITEĽSKÉ VOĽNO DŇA 1.4.2016 (PIATOK)

Dňa 1.4.2016 (piatok) sa uskutoční povinné školenie všetkých pedagogických zamestnancov vyplývajúce z § 55 zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z toho dôvodu je na uvedený dátum nariadené riaditeľské voľno.