Prístupy do školského systému EDUPAGE a potvrdenie o návšteve školy.

Dnes sme poslali rodičom (rodičovské konto) a žiakom (žiacke konto) prvého ročníka prístupové údaje do systému Edupage na email, ktorý ste uviedli v prihláške. Cez tento systém rodičia vidia dochádzku svojho dieťaťa, môžu sledovať a podpisovať známky, písať ospravedlnenky a mnoho ďalšieho.
Žiaci tento systém budú využívať takmer dennodenne v spojitosti so školou.
Do systému Edupage sa prihlásite na adrese: https://ssusnitra.edupage.org/
Poprípade v mobile si môžete stiahnuť aplikáciu EDUPAGE

Momentálne si môžete zo systému (rodičovské aj žiacke konto) vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Ako na to je popísané tu: https://help.edupage.org/sk/e2755

Rodičia a študenti, ktorý neuviedli svoj email, alebo im neprišli prihlasovacie údaje píšte na admin@ssusnitra.sk
V emaily uveďte svoje civilné meno, email, poprípade že ste rodič dieťaťa XY.