PRÍPRAVNÝ KURZ KRESLENIA

Od 12.10.2016 pripravujeme pre záujemcov o štúdium na našej škole (ale aj na iných umeleckých školách) prípravný kurz kreslenia. Prihlášku je potrebné doručiť mailom/osobne/poštou do 11.10.2016.
Forma: 10 vyučovacích blokov po 90 min.
Náplň: kompozícia, perspektíva, proporcie, zátišie, busta
Začiatok kurzu: 12.10.2016
Lektor: Jozef Dobiš, akad. mal.
Cena: 199,00 €

Prihlášku je potrebné doručiť mailom/osobne/poštou do 11.10.2016.
Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2016 (streda) o 15,00 hod. je potrebné predložiť doklad o zaplatení kurzu. Prihláška: http://bit.ly/2d9gVNa