Predĺženie platnosti ISIC preukazu

Študenti 2., 3., a 4. ročníka nezabudnite si predĺžiť platnosť ISIC preukazu, aby ste získali zľavu na dopravu! Môžete tak spraviť troma spôsobmi. Z domu za 3€ cez SMS alebo aplikáciu (Postup nájdete na: https://www.ubian.sk/preukaz-studenta), poprípade osobnou návštevou školy kde vám preukaz zadarmo predĺžime. Prváci dostanú už aktivovaný ISIC od triednych učiteľov v septembri.