PF 2016

Pokojné Vianoce a úspešný Nový rok želá kolektív SSUŠ v Nitre.