OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Na základe usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušujeme vyučovanie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane

na Súkromnej škole umeleckého priemyslu, Samova 14, Nitra.

Riaditeľ školy nariadil všetkým pedagógom, aby zadávali úlohy na samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie a systému edupage.