Organizácia nového školského roku 2020/2021:

– otvorenie šk. roku 2.9.2020 o 9:00
– prváci na Pribinovom námestí pred budovou školy
– 2FV uč. 306, 2G uč. 303, 3. roč. uč. 403, 4. roč. uč. 404

Do 15.9.2020 musia mať študenti so sebou rúška na prekrytie dýchacích ciest pri vstupe do budovy školy.
Študenti prinesú so sebou vytlačené a vyplnené dve tlačivá (Dotazník a Vyhlásenie)
https://www.minedu.sk/data/att/16969.docx
https://www.minedu.sk/data/att/16968.docx

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích
ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného
lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu
s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže
prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým
žiakom.