Návrat do škôl

Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie sa žiaci vrátia do škôl v termíne 10. januára 2022.