Kritériá na prijímacie skúšky 2017/2018

Kritéria na prijímacie skúšky 2017/2018 si môžte stiahnúť tu:

kritéria 2017/2018.