INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV PRICHÁDZAJÚCICH NA TALENTOVÉ SKÚŠKY 5.5.2021

Upozorňujeme, že vjazd a parkovanie na Samovej ulici a v celom areáli hradného kopca je dovolené iba pre vozidlá dopravnej obsluhy. Záujemcom o štúdium prichádzajúcim na autách odporúčame využiť platené parkovisko na Župnom námestí, ktoré sa nachádza pešo 3 minúty od budovy školy, alebo využiť bezplatné parkovisko na Podzámskej ulici v mestskom parku – pešo asi 8 minút od budovy školy.
Účasť na talentových skúškach v budove školy sa týka iba samotných uchádzačov o štúdium. Rodičov a ostatných sprevádzajúcich prosíme aby nevstupovali do budovy školy. Ďakujeme.