Dôležité

Prosíme rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť všetkým informáciám ohľadne epidemiologickej situácii, ktoré vám zasielame prostredníctvom edupage. Ďakujeme.