Dôležité!

POTVRDENIE NÁSTUPU PRE PRIJATÝCH ŽIAKOV!
Pre problémy s doručovaním zásielok zo strany Slovenskej pošty, a. s., termín na odosielanie potvrdenia nástupu žiaka na štúdium, zmlúv a iných sprievodných dokladov je do predĺžený do 19.5. Platí pečiatka pošty v tento deň ako akceptovaný dátum.