Deň otvorených dverí 30.11.2015

Pre školské skupiny a kolektívy základných umeleckých škôl je možnosť dohodnúť si individuálne časy prehliadky na tel.: +421 (37) 642 29 03, prípadne na e-mail: info@ssusnitra.sk