Celoškolská súťaž! Ceny v hodnote 600€!

POZOR! Vyhlasujeme celoškolskú súťaž na vizuálny štýl, logo 10. výročia založenia Súkromnej školy umeleckého priemyslu! Ceny v hodnote 600€!
Viac na: ďalšie informácie