Termín konania prijímacích skúšok je 16.3.2020
Viac v smenu stránky ŠTÚDIUM