Deň otvorených dverí 2022

Dňa 12. 12. 2022 (v pondelok) plánujeme opätovne otvoriť brány našej školy pre širokú verejnosť. Radi Vás privítame a predstavíme naše odbory, odborných pedagógov ako aj práce našich študentov. Tešíme sa na Vás.

čítať ďalej...

Zahájenie školského roka bude dňa 5.9.2022 o 9:00.

Všetci sa stretávame pred školou, pod sochou Pribinu na Pribinovom námestí.
Každý študent musí mať vytlačené a zákonným zástupcom podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf , alebo je povinný mať vyhlásenie odovzdané cez edupage.

Prosíme rodičov študentov prvého ročníka, aby svojim deťom dopredu nekupovali

čítať ďalej...

Úradné hodiny počas prázdnin

1.- 8. júla, 3. augusta, 22. – 26. augusta od 8.00 do 12.00

čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov prajú všetci pracovníci školy.

čítať ďalej...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ONLINE
8.2.2022 od 15:00 do 18:00
Deň otvorených dverí online je určený pre záujemcov o štúdium na SŠUP v Nitre a ich zákonných zástupcov.
Vašu účasť potvrďte vyplnením registračného formulára:
https://forms.gle/GDnSnkDMUuXodt3T7
Na emailovú adresu Vám zašleme link cez ktorý sa pripojíte 8.2.2022 od 15:00

Program:

čítať ďalej...