Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika


Žiaci denného štvorročného štúdia sa postupne oboznamujú so základnými princípmi z prostredia 2D
a 3D animácie. V študijnom odbore sa kladie dôraz na najaktuálnejšie tendencie zo sveta grafického
dizajnu, schopnosť kreatívne myslieť, osobný rozvoj a vysokú znalosť profesionálnych grafických
programov. Uplatnenie môžu absolventi získať najmä v oblastiach herného a filmového
priemyslu alebo v grafickom štúdiu. Nadobudnuté vzdelanie je možné rozvíjať štúdiom na vysokých
školách s podobným zameraním.

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory