Mgr. Jana Márkus

učiteľka odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov

markus@ssusnitra.sk

Publikované: | Kategória: Pedagógovia