Imatrikulácie 2013

29. októbra 2013 sa u nás konali slávnostné imatrikulácie žiakov 1. ročníka, ktoré organizovali tohtoroční tretiaci.

Publikované: | Format Galéria | Kategórie: Galéria, Novinky | Značka: