Dizajn interiéru


Absolvent interiérového dizajnu nadobúda základné vedomosti o materiáloch, orientuje sa v histórií
a typológií nábytku, pozná technologické procesy ich výroby a spôsoby komponovania. Teoretické
vedomosti vie študent aplikovať pri navrhovaní vlastných riešení interiérov v grafických programoch
a 3D vizualizáciách. Okrem špecificky zameraných odborných predmetoch sa študent zdokonaľuje
v kresbe, dejinách výtvarného umenia a anglickom jazyku. Po ukončení štvorročného denného štúdia
sa môže absolvent uplatniť v interiérových, kuchynských a kúpeľňových štúdiách, ateliéroch a pri
samostatnej dizajnérskej, výtvarnej alebo grafickej tvorbe alebo je pripravený na štúdium na vysokej
škole.

Publikované: | Kategória: Štúdijné odbory