PaedDr. Stanislav Krošlák, PhD.

riaditeľ školy

e-mail: kroslak@ssusnitra.sk

učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

čítať ďalej...

Ing. Dana Dovalová

zástupkyňa riaditela školy
e-mail: dovalova@ssusnitra.sk

učiteľ odborných predmetov

čítať ďalej...

Akad. mal. Jozef Dobiš

e-mail: dobis@ssusnitra.sk

učiteľ odborných predmetov

čítať ďalej...

Mgr. Eduard Sádovský, PhD.

vedúci PK odborných predmetov
sadovsky@ssusnitra.sk

učiteľ odborných predmetov

čítať ďalej...

MgA. Daniel Brogyányí

brogy@chello.sk

učiteľ odborných predmetov

čítať ďalej...