Maturity 2014

Prví úspešní absolventi. Foto: Radovan Ondruš.

čítať ďalej...

Práce žiakov

Práce žiakov z predmetov Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava a Praktické cvičenia.

čítať ďalej...

Videotvorba žiakov

Ukážky videotvorby žiakov tretieho ročníka SSUŠ v Nitre.

čítať ďalej...

Zahraniční lektori u nás

Naši študenti si mohli precvičiť svoje znalosti z anglického jazyka a konverzovať v angličtine celý týždeň so študentkami:

Mariannou z Brazilie, ktorá študuje žurnalistiku,
Gitou z Indonezie, ktorá je študentkou psychológie,
Jessie z Taiwanu, ktorá študuje manažment,…

čítať ďalej...

Ponuka kurzov pre verejnosť

Kurzy kreslenia pre verejnosť a príprava na prijímacie talentové skúšky na SŠ/VŠ.
Fotografický kurz
Kurz street art techník

čítať ďalej...