Kritéria prijímacieho konania pre prvý ročník školského roka 2018/2019

Termín konania prijímacích skúšok: 6.4.2018

Podmienky prijatia na štúdium:
1. Ukončený 9. ročník ZŠ
2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky
Talentová skúška je pre všetky odbory rovnaká a pozostáva z nasledovných častí:
a) Kresba zátišia – max. 20 bodov
b) Kreatívna úloha – max. 20 bodov
c) Domáce

čítať ďalej...

DOD 2017 v obrazoch

Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili. 🙂

čítať ďalej...

Medzinárodná súťaž

Naši žiaci sa zapojili do medzinárodnej súťaže Landrover na školách. Dnes začínajú obhajovať svoje kvality spolu s ďalšími žiakmi a my im držíme palce.

čítať ďalej...

Partnerská škola

V dňoch 6. až 16. novembra 2017 nás navštívili žiaci a pedagógovia z našej partnerskej školy v Plzni. V rámci tohoto pobytu sme si vymenili skúsenosti, načerpali inšpiráciu a spoločne sme navštívili Bratislavu, Bojnice, Topoľčany a nádhernú Apponyiovskú knižnicu v Oponiciach. Zahraniční študenti si mohli vyskúšať aj svoje lektorské schopnosti a na dvoch hodinách, predviedli

čítať ďalej...

Otváracie hodiny počas prázdnin

Otváracie hodiny počas prázdnin:
– od 3.7.2017 do 7.7.2017 od 8:30 do 12:00
– 19.7.2017 od 8:30 do 12:00
– 26.7.2017 od 8:30 do 12:00
– 9.8.2017 od 8:30 do 12:00
– 16.8.2017 od 8:30 do 12:00
– od 21.8.2017 do 25.8.2017 8:30 do 12:00

Nástup do

čítať ďalej...