Srdečne pozývame

na fotografickú výstavu prác našich žiakov 8.6.2018 v Trafačke.

čítať ďalej...

V aktuálnom ročníku súťaže Cirkulátor – medzinárodnej študentskej súťaže v reklamnej tvorbe,
naša žiačka Natália Urbánková získala 1. miesto v kategórii
„Logo“. Blahoželáme.

čítať ďalej...

VÝSLEDKY TALENTOVIEK A ZÁPIS 2018

VÝSLEDKY TALENTOVIEK ZO 6.4.2018
ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV BUDE DŇA 24.4.2018 OD 8,15 DO 14,30 HOD.

čítať ďalej...

Region 2018

V dňoch 25-26.1.2018 prebiehala v Plzni medzinárodná súťaž pre umelecké odbory, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Adela Bradlerová, 3.roč., odbor fotografický dizajn získala 2.miesto v medzinárodnej súťaži Región 2018 v Plzni. Kategória fotografia, na tému Hranice našich miest. Gratulujeme.

čítať ďalej...