Imatrtikulácie 2018

Pár záberov z prijímania prvákov do cechu študentov strednej školy.

čítať ďalej...

Trienále plagátu

Študenti SSUŠD na exkurzii navštívili výročný desiaty ročník súťaže aktuálneho svetového plagátu Trienále plagátu Trnava (TPT). TPT je v Trnave usporadúvaná od roku 1991. Jedná sa o svetovo rešpektované podujatie a je najväčším svojho druhu na Slovensku.

čítať ďalej...

Exkurzia baden

Exkurzia do rakúskeho Badenu na netradičnú výstavu fotografií v najväčšej galérii pod holým nebom

čítať ďalej...

Region 2018

V dňoch 25-26.1.2018 prebiehala v Plzni medzinárodná súťaž pre umelecké odbory, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. Adela Bradlerová, 3.roč., odbor fotografický dizajn získala 2.miesto v medzinárodnej súťaži Región 2018 v Plzni. Kategória fotografia, na tému Hranice našich miest. Gratulujeme.

čítať ďalej...

Klauzúry 2017, 1. ročník

Dnes sa u nás na škole konali obhajoby prváckych klauzúrnych prác. Žiaci prvého ročníka odštartovali obdobie prezentácií osvojených zručností žiakov jednotlivých ročníkov. Odborná komisia hodnotila nie len práce na ktorých žiaci pracovali posledný týždeň, ale prierez prác z celého roku z predmetov výtvarná príprava, figurálna kresba a umelecká prax.
Záver?
Šikovníkov šikovníkových máme…

čítať ďalej...